• Polanco

  Soil, nylon stockings and kitchen.

  1993

 • Polanco (detail)

  Soil, nylon stockings and kitchen.

  1993

 • Stuttgart

  Digital printing.

  1992